Perusmaksun soveltamisalue

Perusmaksun soveltamisalue on asemapaikan taksiluvan haltijoiden enemmistöä edustavan yhteisön määrittelemä ja alueen autoilijoita sitova, 2,5 kilometrin säteinen ympyrä taksiaseman ympärillä. Perusmaksun soveltamisalue voi olla myös laajempi.

Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueella

Perusmaksun soveltamisalueella asiakkaalta ei saa periä tämän luokse ajamisesta perusmaksua enempää.

Taksamittari käynnistetään perusmaksun soveltamisalueella matkustajien lukumäärän mukaista taksaluokkaa vastaavasti silloin, kun auto on matkustajan tai matkustajien käytettävissä. Jos kyseessä on ennakkotilaus, taksamittarin saa kuitenkin käynnistää vasta asiakkaan tilauksessa mainitsemana aikana.

Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella

Jos asiakas tilaa auton perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I arkisin klo 06-18 , muuna aikana taksaluokka II, vastaavasti kun auto on perusmaksun soveltamisalueen rajalla. Jos noudettu asiakas kuljetetaan samaa reittiä takaisin perusmaksun soveltamisalueelle tai sen kautta eteenpäin, mittarin tulee olla asennossa, jossa maksua ei kerry, perusmaksun soveltamisalueen rajalle saakka. Tämän jälkeen taksamittarin saa asettaa henkilömäärän mukaiselle taksalle kuljetuksen loppumatkaksi. Jos matkustajia arkisin on enemmän kuin neljä, saa auton taksamittarin nollata ja käyttää koko paluumatkan matkustajamäärän mukaista taksaluokkaa.

Jos asiakas nousee autoon perusmaksun soveltamisalueella ja matka suuntautuu perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle ja sieltä takaisin perusmaksun soveltamisalueelle samaa reittiä, pidetään taksamittari ajomatkamaksulla perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella vain yhdensuuntaisella matkalla.

Ajomatkamaksu

Ajomatkamaksu, joka määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien lukumäärän perusteella, kun kuljetus alkaa arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välisenä aikana, jaetaan kahteen taksaluokkaan. Muina aikoina käytetään taksaluokkaa II (1-4 matkustajaa) tai taksaluokkaa IV (5-8 matkustajaa). Hinnat sisältävät 10 % alv:n.

Arkisin 06-18 ja lauantaisin 06-18:
Taksaluokka I (1-4) henkeä.............1,30 €/km + 1,10 €/min
Taksaluokka III (5-8) henkeä...........1,70 €/km + 1,10 €/min

Muina aikoina:
Taksaluokka II (1-4) henkeä................1,45 €/km + 1,10 €/min
Taksaluokka IV (5-8) henkeä...............2,00 €/km + 1,10 €/min

Taksaluokkaa valittaessa arkipäivänä kello 6:n ja 18:n välisenä aikana kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

Lisämaksut

Kuljetuksesta saadaan periä seuraavat lisämaksut:

Avustamislisä:

a) 15,80 €, jos asiakas tarvitsee avustamista
noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää
autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 6 kohdan
mukaiset vaatimukset;

b) 31,60 €, jos asiakas tarvitsee a alakohdassa
tarkoitettua avustusta ja kuljetusta ja häntä lisäksi vedetään käsivoimin tai erityisen CE-merkityn
porraskiipijän avulla rakennuksen portaikossa; tai

Paariasennuslisä:

c) 29,30 €, jos asiakasta avustetaan paareilla ja
kuljetus edellyttää paaritaksin käyttöä ja paaritaksi täyttää 2 §:n 3 momentissa mainitun suosituksen
vaatimukset.

Tavarankuljetuslisä:

Enintään 8,00 € isokokoisten esineiden ja kotieläimien kuljettamisesta. Tavarankuljetusmaksua ei kuitenkaan saa periä matkustajan kooltaan tavanomaisista matkatavaroista eikä liikkumisesteisen henkilön pyörätuolista, rollaattorista tai opas- tai avustajakoirasta eikä muista välttämättömistä apuvälineistä.

Kaikki hinnat sisältävät alv. 10%

Hinnoista ilmoittaminen

Kuluttajalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä tieto taksimatkan kokonaishinnasta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet veroineen.

Taksamittari

Taksimatkan hinta määräytyy taksamittaria käyttäen, jollei asiakkaan kanssa ole sovittu muusta
hinnasta. Jos taksamittari on epäkunnossa tai sen sinetöinti on murrettu, on noudatettava
perusmaksun ja ajomatkan pituuden mukaan laskettua enimmäishintaa.